Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 25/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Dũng Bùi
10 0 1
Xuân Trà Giang
9 1 2
Khuyến Đặng
9 1 2
4
Thuyen Tran van
9 1 2
5
TRẦN VỦ ĐỆ
5 0 1
6
Hà Duyên
5 1 1
7
Thanh phong
5 0 1
8
Phạm Cường
4 1 1
9
Quý Ngô bá
4 1 1
10
Sang Pham cao ba
4 1 1
11
Thiên Tài Số Học
4 1 1
12
Tâm Linh
4 1 1
13
Đức cobra
4 0 1
14
Thế Anh Đặng
4 1 1
15
Lý ngân
0 0 0
16
Nguyên an vi
0 0 0
17
Whod Tire
0 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
19
Gia Cát Dự
0 0 0
20
Luân Ông già
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
9 1 2
Khuyến Đặng
9 1 2
Thuyen Tran van
9 1 2
4
Phạm Cường
4 1 1
5
Quý Ngô bá
4 1 1
6
Sang Pham cao ba
4 1 1
7
Thiên Tài Số Học
4 1 1
8
Dũng Bùi
10 0 1
9
Thanh phong
5 0 1
10
Tâm Linh
4 1 1
11
Đức cobra
4 0 1
12
Thế Anh Đặng
4 1 1
13
Hà Duyên
5 1 1
14
Lý ngân
0 0 0
15
TRẦN VỦ ĐỆ
5 0 0
16
Thãnh Chon
0 0 0
17
Whod Tire
0 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
19
Gia Cát Dự
0 0 0
20
Luân Ông già
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
TRẦN VỦ ĐỆ
5 0 1
Phạm Cường
4 0 0
Lý ngân
0 0 0
4
Quý Ngô bá
4 0 0
5
Sang Pham cao ba
4 0 0
6
Khuyến Đặng
9 0 0
7
Thiên Tài Số Học
4 0 0
8
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
9
Thanh phong
5 0 0
10
Tâm Linh
4 0 0
11
Đức cobra
4 0 0
12
LIỄU CÔ ĐỘC
0 0 0
13
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
14
Nguyên an vi
0 0 0
15
Thãnh Chon
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Whod Tire
0 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
19
Gia Cát Dự
0 0 0
20
Luân Ông già
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
75 6 14
Duc Tri Nguyen
48 3 11
Thiên Tài Số Học
46 5 7
4
Thãnh Chon
41 3 8
5
Nguyên an vi
40 4 8
6
Sang Pham cao ba
39 4 6
7
Quý Ngô bá
37 3 7
8
KQXSMB.mobi
36 4 6
9
Đức cobra
35 5 8
10
Hàm Lý
35 5 8
11
Khuyến Đặng
35 5 8
12
Bảo Bảo (tinh)
34 4 5
13
Tâm Linh
31 6 6
14
Luân Ông già
27 0 6
15
Phạm Cường
25 5 6
16
BÁ VƯƠNG LÔ
24 5 6
17
Hà Duyên
24 4 5
18
Phúc Đàm quang
23 3 5
19
Xuân Trà Giang
22 3 5
20
Hồ Tuyết
22 3 5
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
75 4 11
Duc Tri Nguyen
48 3 11
Khuyến Đặng
35 5 8
4
Nguyên an vi
40 4 7
5
Đức cobra
35 5 7
6
Hàm Lý
35 3 7
7
Quý Ngô bá
37 3 7
8
Thãnh Chon
41 3 6
9
Tâm Linh
31 5 6
10
BÁ VƯƠNG LÔ
24 5 6
11
Thiên Tài Số Học
46 5 6
12
Phạm Cường
25 5 6
13
Luân Ông già
27 0 5
14
Hồ Tuyết
22 3 5
15
Hà Duyên
24 4 5
16
KQXSMB.mobi
36 2 5
17
Xuân Trà Giang
22 3 4
18
Bảo Bảo (tinh)
34 4 4
19
Sang Pham cao ba
39 2 4
20
Lâm Hoàng
13 0 3
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
75 0 3
Phúc Đàm quang
23 2 2
Thãnh Chon
41 0 2
4
Sang Pham cao ba
39 0 2
5
Nguyên an vi
40 0 1
6
Đức cobra
35 0 1
7
Hàm Lý
35 0 1
8
Bảo Bảo (tinh)
34 0 1
9
Thơi Đặng
9 0 1
10
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 1
11
Thiên Tài Số Học
46 0 1
12
Luân Ông già
27 0 1
13
Phúc Đàm Quang
5 0 1
14
LỘC PHÁT 6868
13 0 1
15
KQXSMB.mobi
36 0 1
16
Xuân Trà Giang
22 0 1
17
Quý Ngô bá
37 0 0
18
Thuyen Tran van
9 0 0
19
Tinh Tongngoctinh
9 0 0
20
Gia Cát Dự
18 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
173 13 28
THE END
156 12 31
Duc Tri Nguyen
147 8 26
4
TRẦN VỦ ĐỆ
128 6 20
5
Quý Ngô bá
121 15 23
6
Thãnh Chon
121 5 22
7
Nguyên an vi
120 7 19
8
Sang Pham cao ba
114 14 21
9
Hàm Lý
114 5 20
10
Tâm Linh
113 13 21
11
Luân Ông già
105 7 22
12
LỘC PHÁT 6868
100 9 17
13
Khuyến Đặng
87 6 16
14
Gia Cát Dự
82 6 13
15
Căn Cô Số
81 6 18
16
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
17
Thiên Tài Số Học
74 8 11
18
Bảo Bảo (tinh)
73 10 14
19
BÁ VƯƠNG LÔ
70 9 15
20
Thơi Đặng
62 6 13
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 8 23
Duc Tri Nguyen
147 8 22
Phạm Cường
173 11 21
4
Luân Ông già
105 7 21
5
Thãnh Chon
121 3 19
6
Quý Ngô bá
121 9 18
7
Sang Pham cao ba
114 12 17
8
Tâm Linh
113 9 16
9
Hàm Lý
114 3 15
10
Căn Cô Số
81 4 15
11
TRẦN VỦ ĐỆ
128 4 14
12
Nguyên an vi
120 7 14
13
LỘC PHÁT 6868
100 9 13
14
BÁ VƯƠNG LÔ
70 6 13
15
Khuyến Đặng
87 6 13
16
Hà Duyên
59 8 12
17
Bảo Bảo (tinh)
73 10 12
18
Hồ Tuyết
57 6 12
19
Hiep Vu
52 7 12
20
Phúc Đàm quang
57 7 11
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 3 8
Phạm Cường
173 0 7
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
4
TRẦN VỦ ĐỆ
128 2 6
5
Tâm Linh
113 2 5
6
Hàm Lý
114 0 5
7
Nguyên an vi
120 0 5
8
Quý Ngô bá
121 0 5
9
LỘC PHÁT 6868
100 0 4
10
Duc Tri Nguyen
147 0 4
11
Sang Pham cao ba
114 0 4
12
Thãnh Chon
121 0 3
13
Căn Cô Số
81 2 3
14
Khuyến Đặng
87 0 3
15
Thơi Đặng
62 0 3
16
Gia Cát Dự
82 0 3
17
BÁ VƯƠNG LÔ
70 0 2
18
Phúc Đàm quang
57 2 2
19
Bảo Bảo (tinh)
73 0 2
20
KQXSMB.mobi
53 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 100 240
LỘC PHÁT 6868
1122 125 219
Tâm Linh
1097 98 210
4
Duc Tri Nguyen
1026 85 203
5
Hà Duyên
850 105 159
6
Hàm Lý
839 54 155
7
Thãnh Chon
811 56 153
8
Thơi Đặng
806 61 159
9
Phạm Cường
793 78 154
10
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
11
Nguyên an vi
755 68 148
12
Phúc Đàm quang
747 86 144
13
Ngoan Kim
733 56 140
14
TRẦN VỦ ĐỆ
723 56 138
15
BÁ VƯƠNG LÔ
695 88 140
16
Luân Ông già
692 55 140
17
KQXSMB.mobi
665 74 126
18
XSMN.mobi
662 74 127
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
626 40 121
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1026 85 198
THE END
1212 63 193
LỘC PHÁT 6868
1122 99 188
4
Tâm Linh
1097 83 167
5
Hà Duyên
850 99 149
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
793 64 137
8
Nguyên an vi
755 62 131
9
Luân Ông già
692 47 128
10
Thãnh Chon
811 43 126
11
Hàm Lý
839 40 126
12
BÁ VƯƠNG LÔ
695 77 126
13
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
14
Phúc Đàm quang
747 63 121
15
Ngoan Kim
733 52 120
16
TRẦN VỦ ĐỆ
723 44 116
17
XSMN.mobi
662 55 107
18
KQXSMB.mobi
665 58 106
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
626 32 99
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 9 47
Tâm Linh
1097 4 43
LỘC PHÁT 6868
1122 2 31
4
Hàm Lý
839 2 29
5
Thãnh Chon
811 3 27
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
747 9 23
8
TRẦN VỦ ĐỆ
723 6 22
9
Xuân Trà Giang
626 2 22
10
Ngoan Kim
733 0 20
11
XSMN.mobi
662 4 20
12
KQXSMB.mobi
665 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
755 0 17
15
Phạm Cường
793 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
Hưng Nguyễn
224 0 14
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 25/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Hàm Lý
67
67
76
67
67
76
67
76
12
21
26
62
04
40
59
95
Thế Anh Đặng
11
33
55
77
99
77
11
33
55
THE END
78
78
08
08
80
08
08
80
88
98
89
87
78
68
86
18
Luân Ông già
69
69
96
49
94
49
45
54
46
64
36
63
95
59
69
96

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 25/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4317 ngày 7315 ngày 7913 ngày 4511 ngày 0910 ngày
5710 ngày 689 ngày 779 ngày 708 ngày 748 ngày
828 ngày 066 ngày 376 ngày 486 ngày 616 ngày
125 ngày 385 ngày 555 ngày 565 ngày 625 ngày
655 ngày 725 ngày 815 ngày 855 ngày 955 ngày
985 ngày 084 ngày 114 ngày 134 ngày 184 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9716 lần 6615 lần 4014 lần 1414 lần 2413 lần
9213 lần 8013 lần 5113 lần 1012 lần 5011 lần
2611 lần 0711 lần 6211 lần 9311 lần 2311 lần
7511 lần 7211 lần 8111 lần 1111 lần 6911 lần
4610 lần 9410 lần 5410 lần 0310 lần 769 lần
869 lần 339 lần 099 lần 499 lần 289 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

3773
6 ngày
5665
5 ngày
1881
4 ngày
6886
4 ngày
4554
3 ngày
4664
3 ngày
4774
3 ngày
5885
3 ngày
8998
3 ngày
0770
2 ngày
0990
2 ngày
1221
2 ngày
2552
2 ngày
2662
2 ngày
3663
2 ngày
3883
2 ngày
4994
2 ngày
0880
1 ngày
1331
1 ngày
2332
1 ngày
2442
1 ngày
2772
1 ngày
2992
1 ngày
3443
1 ngày
3553
1 ngày
5775
1 ngày
6996
1 ngày
7997
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84471 ngày 01436 ngày 90358 ngày 74341 ngày 07280 ngày
00268 ngày 12264 ngày 82245 ngày 38235 ngày 13225 ngày
16223 ngày 35219 ngày 27208 ngày 89191 ngày 92188 ngày
64187 ngày 45173 ngày 26168 ngày 05153 ngày 75151 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất